Dine fordele

Et medlemskab med bonus

Som kunde hos os, har du hvert år mulighed for at få udbetalt bonus.

Med forsikringer i TJM, er du automatisk medlem af TryghedsGruppen. Det betyder, at du hvert år har mulighed for at få del i den årlige bonus som TryghedsGruppen udbetaler til sine medlemmer, hvis de har overskud.

Hvem er TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg, som vi samarbejder med. Det er også Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden og deres vigtige arbejde i Danmark.

Mulighed for bonus på 5-8 %

Hvert år i marts beslutter de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, om der skal udbetales bonus. Det er bl.a. TryghedsGruppens økonomiske resultat, der afgør, om der kan udbetales bonus, og hvor mange procent, der skal udbetales.

Din forventede bonus vil typisk udgøre 5-8 % af den samlede årlige pris på dine forsikringer. Beløbet skal dog være på mindst 75 kr. for at få det udbetalt.

Hvem kan få bonus?

Når du har forsikringer hos os, kan du få udbetalt bonus fra TryghedsGruppen. Se, hvilke betingelser der gælder for udbetalingen på TryghedsGruppens hjemmeside.

Se hvor meget du kan få i bonus

Samlet årlig pris Bonus hvis (8% (før skat)
938 kr. 75 kr.
1.500 kr. 120 kr.
5.000 kr. 400 kr.
10.000 kr. 800 kr.
15.000 kr. 1.200 kr.
25.000 kr. 2.000 kr.

Du kan læse mere om, hvordan bonus udregnes på tryghedsgruppen.dk/bonus

I 2017 fik hver 5. dansker udbetalt bonus

I 2017 besluttede TryghedsGruppens repræsentantskab, at udbetale en bonus på 8 % til kunder i Tryg og dermed også TJM. Hvis du er kunde hos os og berettiget til bonus i år, får du besked af TryghedsGruppen enten pr. brev eller i e-Boks før sommerferien.

Betingelser og fakta