Forsikring

Indboforsikring

Indboforsikringen dækker alle dine ting. Hjemme, men også i sportsklubben, når du har ting opmagasineret eller med på ferie. Forsikringen dækker ved brand, tyveri, kortslutning, storm, vandskade mv. Forsikringen dækker også dit erstatningsansvar, hvis du kommer til at skade andre personer eller deres ting. Alle i din husstand er dækket af forsikringen. 

Foto: Indbo

Tre gode grunde til at vælge indboforsikringen

Dækker alle i din husstand

Vi dækker hele din husstand, som kan bestå af dig, din partner, børn og op til to ekstra personer. 
Ikke noget loft på forsikringen

Indboforsikringen har ingen øvre forsikringssum – det betyder, at vi ikke har sat et loft for værdien af dit samlede indbo. 
Attraktive Plus Fordele
Giver adgang til fx hjælp ved identitetstyveri, boligalarm, lægehotline og rådgivning både om din bolig, og når livet ikke kører på skinner.

Dækningsbeskrivelser

Ansvar

Dækker dit erstatningsansvar, hvis du kommer til at skade andre personer eller deres ting.  

  Brand

  Dækker skader på dit indbo efter brand, lyn, eksplosion og tilsodning.  

   El-skade

   Dækker skader efter kortslutning. Dækker også ødelagte madvarer efter tilfældig strømafbrydelse.  

    Vejr

    Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.  

     Udstrømning

     Dækker skader på dine ting, hvis der pludselig strømmer vand eller olie fra rør i huset.  

      Færdselsskade  

      Dækker skader på dine ting ved færdselsuheld, hvor du er på cykel, i bil eller med offentlig transport.  

       Skade på bagage i udlandet

       Dækker, hvis din bagage bliver ødelagt eller stjålet på rejsen. Dækker også, hvis du medbringer ting hjemmefra på din rejse.  

        Psykologisk krisehjælp

        Dækker, hvis du kommer ud for en hændelse, og dette medfører en akut psykisk krise for dig - det kan fx være et indbrud eller en alvorlig ulykke.  

         Tyveri og hærværk

         Dækker ved indbrud i dit hjem og tyveri uden for hjemmet. Dækker også tyveri af cykler. Bemærk at summen for cykler kan justeres.

         Retshjælp

         Dækker udgiften til en advokat, hvis du havner i uenighed, for eksempel i en lejeretssag.  

          Udvidet cykelskade

          Få dækket skader på din cykel, hvis du styrter eller bliver kørt ned. Bemærk, at du kan justere summen for cykler.

          Pludselig skade

          Få dækket pludselige skader på dine ting – fx hvis du sætter dig på dine briller eller vælter en dyr vase. 

          Elektronikskade

          Få dækket pludselige skader på elektronisk udstyr, fx hvis du taber din bærbare pc på vej ned ad trappen. Dækker også funktionsfejl på udstyr under 5 år.