Forsikring

Husforsikring

Husforsikringen dækker dit hus hele vejen rundt ved skader efter brand, storm, regn, tyveri eller hærværk. Forsikringen dækker også andre bygninger på din grund, herunder udhus, garage, carport, udendørs spabad eller terrasseoverdækning. 

 

Beregn pris

Foto: Husforsikring

Vælg den pakke, der passer til dine behov

BASIS pakke - Til dig der ønsker en grundlæggende dækning
Med basispakken får du de grundlæggende dækninger: Brandskade, Stormskade, Rør og kabelskade, Stikledningsskade, Glas og Sanitetsskade.
UDVIDET pakke - Til dig der ønsker at være lidt bedre sikret
Med en udvidet pakke får du alt fra BASIS + ekstra dækninger: Insekts og Svampeskade, Rådskade og Udvidet vandskade.
SUPER pakke - Til dig der ønsker den bedste dækning
Med en super pakke får du alt fra BASIS og UDVIDET + ekstra dækninger: Mere Tryghed, Kosmetiske forskelle, Bolighjælp og Rottespærre.

Dækningsbeskrivelser

Brandskade

Dækker skader efter brand, direkte lynnedslag, eksplosion, pludselig tilsodning, kortslutning og el-skader.

Stormskade m.m.

Dækker skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer. Dækker desuden tyveri, hærværk og pludselige skader, fx hvis et træ vælter ned i taget på dit hus. 

Rør og Kabelskade

Dækker utætheder i skjulte rørinstallationer i huset, fx rør inde i væggen eller under gulvet. Dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx gulvvarme, der er støbt eller skjult i gulvet.

Stikledningsskade

Dækker utætheder i kloakrør fra dit hus og ud til vejen. Dækker også utætheder og fejl i ledninger og kabler i luft og jord, fx vand, varme, gas og el, hvor du har vedligeholdelsespligten. 

Glas og sanitet

Dækker skader på glas og spejle ved brand, afskalning, ridser mv. For eksempel skader på glas i vinduer, døre og brusekabiner og ved kogeplader. Dækker også brud på toilet, badekar og håndvask.

Insekt og Svamp

Dækker skader på træværk efter aktive insekt- eller svampeangreb. For eksempel i de indvendige, skjulte trækonstruktioner, under gulvet, i loftet eller taget.

Rådskade

Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier, der ødelægger træet.

Udvidet vand

Dækker skader, hvor vand trænger ind i huset, fx gennem væggen eller op gennem gulvet. Forsikringen dækker også skader efter fygesne, opstigning af kloak- eller grundvand og udsivning fra synlige rør, fx ved radiatorer.

Mere Tryghed

Dækker blandt andet tyveri, hærværk og pludselige skader på byggematerialer. Dækker også funktionsfejl på fx hårde hvidevarer, til de er 4 år gamle, skader lavet af skadedyr samt tyveri og hærværk på haveanlæg, fx beplantninger, stensætninger og springvand.

Kosmetiske forskelle

Hjælper til et ensartet udseende efter en repareret forsikringsskade. Har du en rørskade på badeværelset, som vi dækker, betaler vi de fliser, der bliver ødelagt ved reparationen. Kan du ikke få fliser som de oprindelige, får du med ’Kosmetiske forskelle’ dækket 50 % af udgiften til at udskifte alle fliser.

Bolighjælp

Hjælper til at forhindre eller begrænse udviklingen af en akut skade på dit hus eller i din have. Du får fx dækket hjælp til at fælde og fjerne akut beskadiget træ, som er ved at vælte ned i dit hus, fjerne fygesne på loftet og fjerne hvepsebo.

Rottespærre

Med Super pakken får du installeret en rottespærre uden ekstra beregning og får samtidig rabat på Stikledningsdækningen.