Forsikring

Husforsikring

Husforsikringen dækker dit hus hele vejen rundt ved skader efter brand, storm, regn, tyveri eller hærværk. Forsikringen dækker også andre bygninger på din grund, herunder udhus, garage, carport, udendørs spabad eller terrasseoverdækning. Du kan vælge at udvide forsikringen, så du er ekstra godt dækket, f.eks ved skybrud. 

Husforsikring

Dine fordele i husforsikringen

0 kr. i selvrisiko

Du kan vælge 0 kr. i selvrisiko. Så slipper du for at betale ved de fleste skader – også ved sky- eller tøbrud.
Din have er også dækket

Bliver din have skadet på grund af brand, dækker husforsikringen. 
Du kan blive genhuset
Kan du ikke bo i dit hus på grund af en skade – som forsikringen dækker – dækker vi de nødvendige udgifter til en midlertidig bolig.  

Dækningsbeskrivelser

Brandskade 

Dækker skader efter brand, direkte lynnedslag, eksplosion, pludselig tilsodning, kortslutning og el-skader.  

Stormskade m.m. 

Dækker skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer. Dækker desuden tyveri, hærværk og pludselige skader, fx hvis et træ vælter ned i taget på dit hus. 

Husejeransvar

Dækker det erstatningsansvar, du har som husejer, hvis der sker skade på andre personer eller deres ting. Dækningen er automatisk med, hvis du har dækningen Stormskade m.m. på din husforsikring.

Privat retshjælp

Dækker dine sagsomkostninger og betaling til advokat, hvis du skal bruge rettens hjælp til at løse en konflikt, fx ved huskøb eller salg. Dækningen er automatisk med, hvis du har dækningen Stormskade m.m. på din husforsikring.

Skjulte rør og kabelskade

Dækker utætheder i skjulte rørinstallationer i huset, fx rør inde i væggen eller under gulvet. Dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx gulvvarme, der er støbt eller skjult i gulvet. 

Stikledningsskade 

Dækker utætheder i kloakrør fra dit hus og ud til vejen. Dækker også utætheder og fejl i ledninger og kabler i luft og jord, fx vand, varme, gas og el, hvor du har vedligeholdelsespligten. 

Glas- og sanitetsskade 

Dækker skader på glas og spejle ved brand, afskalning, ridser mv. For eksempel skader på glas i vinduer, døre og brusekabiner og ved kogeplader. Dækker også brud på toilet, badekar og håndvask.  

Insekt- og svampeskade 

Dækker skader på træværk efter aktive insekt- eller svampeangreb. For eksempel i de indvendige, skjulte trækonstruktioner, under gulvet, i loftet eller taget. 

Rådskade 

Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier, der ødelægger træet.

Udvidet vandskade

Dækker skader, hvor vand trænger ind i huset, fx gennem væggen eller op gennem gulvet. Forsikringen dækker også skader efter fygesne, opstigning af kloak- eller grundvand og udsivning fra synlige rør, fx ved radiatorer.

Mere tryghed

Dækker blandt andet tyveri, hærværk og pludselige skader på byggematerialer. Dækker også funktionsfejl på fx hårde hvidevarer, til de er 4 år gamle, skader lavet af skadedyr samt tyveri og hærværk på haveanlæg, fx beplantninger, stensætninger og springvand.  

Kosmetiske forskelle

Hjælper til et ensartet udseende efter en repareret forsikringsskade. Har du en rørskade på badeværelset, som vi dækker, betaler vi de fliser, der bliver ødelagt ved reparationen. Kan du ikke få fliser som de oprindelige, får du med ’Kosmetiske forskelle’ dækket 50 % af udgiften til at udskifte alle fliser.

Bolighjælp

Hjælper til at forhindre eller begrænse udviklingen af en akut skade på dit hus eller i din have. Du får fx dækket hjælp til at fælde og fjerne akut beskadiget træ, som er ved at vælte ned i dit hus, fjerne fygesne på loftet og fjerne hvepsebo.