Det med småt

Gebyrer og afgifter

Foto: Gebyr

Alle forsikringsselskaber har pligt til at beregne, opkræve og viderebetale afgifter til staten. Disse beløb kan ændre sig. Desuden kan der hos mange andre selskaber være et gebyr ved opsigelse.

Afgifter vi opkræver for andre

Skadesforsikringsafgift til staten

Der skal betales afgift til staten af prisen (præmien) for skadesforsikringer. Skadesforsikringsafgiften er for tiden på 1,1 % af prisen og er en løbende afgift, der beregnes og betales i forbindelse med ny opkrævning af forsikringen. Præmier, der i forvejen er belagt med anden afgift, som fx lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøj eller lystfartøj, er undtaget fra skadesforsikringsafgift. 
  
Afgiften fremgår af det skriftlige tilbud, du kan få fra os, og af følgebrevet til den police, der udstedes. På den årlige forsikringsoversigt er den også oplyst sammen med bl.a. terminspræmien.

Miljøbidrag til staten på Bilforsikring

Den årlige pris, der oplyses for Bilforsikring, inkluderer miljøbidrag til staten på 84 kr. (Beløbet var indtil d. 1. juni 2017 på 101 kr.).

Stormflodsafgift til staten

På forsikring for bygning eller løsøre/indbo opkræves en årlig afgift til staten på 60 kr., som gemmes i en særlig fond til katastrofesituationer efter fx. stormflod. Ved oprettelse af ny forsikring opkræves de 60 kr. fuldt ud, uanset hvornår på året forsikringen træder i kraft. For en fortløbende forsikring opkræves afgiften pr. 1 januar, hvor også den årlige indeksregulering finder sted.

Omkostninger ved opkrævning og fremsendelse af papirer

Vi opkræver normalt ikke omkostninger til betaling m.m. hos den enkelte kunde. Til gengæld regner vi med, at du bruger vores hjemmeside, e-Boks og e-mail så meget du kan. Det betaler sig.

Hvis du modtager dine forsikringsaftaler (policer) eller forsikringsoversigter på papir med posten, så mangler du at tilmelde dig til digital post fra os. Du kan ændre dette på Min side.

Vi kan på et tidspunkt blive nødt til at opkræve gebyrer, fx hos de ikke-digitale kunder, svarende til omkostningerne. 

Gebyr ved for sen betaling

Vi opkræver 100 kr., hvis vi må sende en betalingsrykker - for at få dækket de ekstra omkostninger.

 

Har du spørgsmål til gebyrer og afgifter?

Skriv til os

Gebyr ved opsigelse af forsikring

De fleste selskaber har to hovedregler for opsigelse

Enten kan forsikringen opsiges pr. det årlige hovedforfald uden omkostninger, eller den kan opsiges efter reglerne for kort opsigelse (min. 30 dages varsel til udløbet af en måned) mod betaling af et gebyr. For en helt ny forsikring vil gebyret være langt højere inden for det første forsikringsår. Regler og gebyrer varierer fra selskab til selskab. Spørg dit gamle selskab, inden du aftaler noget med et nyt.

Hos TJM Forsikring kan de fleste forsikringer altid opsiges med 30 dages varsel til en måneds udløb - uden gebyr. Vi ønsker kun tilfredse kunder, også hvis de forlader os. Ofte bliver det kun for en kort tid.

Bemærk, at der er særlige regler for opsigelse af Årsrejseforsikring. Læs mere i næste punkt.

 

For Årsrejseforsikring, som er prissat ud fra den forventning, at den er fortløbende i flere år, har vi en undtagelse fra hovedreglen. Hvis du opsiger din årsrejseforsikring inden det første forsikringsår er gået, vil du blive opkrævet et gebyr på 804 kr. - Så det betaler sig normalt ikke at opsige inden for første forsikringsår