Forsikring

Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikringen dækker, hvis der sker skader på dit sommerhus eller feriehus ved fx storm, regn, brand, kortslutning eller utætheder i rør og kabler. Forsikringen dækker både fritidshuset og andre bygninger på grunden, fx udhus, garage, carport og terrasseoverdækninger. Du kan vælge også at forsikre dine ting inde i fritidshuset – herunder elektronik.

Fritidshus

Tre gode grunde til at vælge fritidshusforsikringen

Valgfri selvrisiko
Du kan vælge fritidshusforsikringen med eller uden selvrisiko. Den selvrisiko, du vælger, gælder alle skader – undtagen glas- og sanitetsskader, som altid har 0 kr. i selvrisiko. Selvrisiko betyder, at du selv betaler en del af skaden – resten betaler vi.
Tilpas din forsikring
Du kan frit vælge de dækninger, der passer til dig og dit fritidshus.
Dine ting er også sikrede
Vælger du dækningen indboforsikring til fritidshusforsikringen, er dine ting inde i fritidshuset også dækket ved brand, tyveri, el- og vandskade.

Dækningsbeskrivelser

Brandskade 

Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion, tilsodning, kortslutning og el-skader.

Privat retshjælp

Dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed med en håndværker om forkert udført arbejde på dit hus.  

Stormskade/Vejrskade 

Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.

Glas- og sanitetsskade

Dækker brud på glas og sanitet. For eksempel på vinduer, den keramiske kogeplade og på toilet, badekar og håndvask.   

Husejeransvar

Dækker, hvis du skader andre personer eller deres ting.   

Rådskade 

Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier.  

Stikledningsskade 

Dækker utætheder i kloakrør ud til vejen og i ledninger og kabler til for eksempel vand, varme, gas og el.

Rør- og stikledningsforsikring

Dækker skader som utætheder i skjulte rørinstallationer og stikledninger og fejl i skjulte elkabler.   

Insekt- og svampeskade

Dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb. For eksempel i de indvendige, skjulte trækonstruktioner, under gulvet, i loftet eller taget. 

Elektronikskade

Dækker pludselige skader og funktionsfejl på elektriske apparater, der hører til i dit fritidshus. 

Indboforsikring

Dækker skader på dine ting i fritidshuset ved fx brand, vandskade, tyveri, hærværk og el-skade. Forsikringen dækker det indbo, som hører fast til i dit fritidshus og som ikke er med medbragt fra din helårsbolig.

Udlejningsdækning

Dækker, hvis en lejer kommer til at ødelægge noget ved et uheld, eller hvis en lejer begår tyveri eller hærværk.Dækker også mistet lejeindtægt, hvis en dækningsberettiget skade betyder, at du ikke kan leje dit fritidshus ud.