Det med småt

Fortrydelsesret

Foto: Info om fortrydelse

Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af, om:

 • du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring
 • du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon (fjernsalg)
 • din forsikring er blevet udvidet, og du har ret til at fortryde ændringer, som er en udvidelse.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt. 1-3.

 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af disse to tidspunkter:
  - Den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
  - Den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.
 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af disse tidspunkter:
  - Den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
  - Den dag, hvor du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller pr. mail.
 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Vær opmærksom på, at det kun er ændringer i form af en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.

Sådan beregnes fristen på 14 dage: Hvis du køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen den første følgende hverdag.

Hvis du fortryder

 

Send en mail

Har du fortrudt dit køb, skal du give os besked om det, inden fortrydelsesfristen udløber. Det kan du enten gøre pr. brev eller med en e-mail via linket herunder. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Klik her for at sende en e-mail

Send fysisk brev til:

TJM Forsikring
Postbox 715
2500 Valby

Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du som nævnt også ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver så ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Vær opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret, og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.

Fortrydelsesret for bygningsforsikringer
Bemærk, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60. Det betyder, at fortrydelsen er betinget af, at du inden for 14 dages-fristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er købt i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.