Terrorangreb ved julemarkedet i Strasbourg

Er du i Strasbourg, eller rejser du dertil inden for de nærmeste dage? Så læs mere om hvordan din rejseforsikring dækker.

 Læs mere
Cross
Bekræftelsesbreve udsendt ved en fejl

Flere af vores kunder oplever desværre at modtage bekræftelse på køb af forsikring på forsikringer, som de netop har opsagt til 01.01.2019. Dette skyldes en fejl i vores system, og vi beklager den forvirring dette har givet.

 Læs mere
Cross
Samarbejdspartnere

Faglige organisationer

Photo: Sammenhold

For at blive forsikret hos os, skal du være medlem af én af de faglige organisationer på listen herunder eller barn af et medlem, som er kunde.

Oversigt

DSB & Privatbaner

Dansk Jernbaneforbund 
HK Trafik & Jernbane (DSB/Banedanmark/Lufthavnen) 
Fællesorganisationen Jernbanedrift
Aarhus Letbane

Post og Tele 

3F Post 
HK Post og Kommunikation 
Dansk Metal Teleafdelinger 
Lederforeningen i TDC (LTD ) 
Postpensionisternes Landsforening

Kommuner 

HK Kommunal (Københavnerbestyrelsen) 
Embedsmandsforeningen i København 
Frederiksberg Kommunalforening 
Gentofte Kommunalforening 
DJØF-klubben i KBH. Kommune 
HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler 
HK Klubben Rudersdal kommune

Øvrige organisationer

Brancheklubben for offentligt ansatte / Dansk Metal Århus 
CO Søfart (Centralorganisationen Søfart) 
CS (Centralforeningen for Stampersonel, også tidl. Søværnets Konstabelforening) 
Dansk Formands Forening 
Dansk Organist og Kantorsamfund 
Dansk Told & Skatteforbund 
Danmarks Kirketjenerforening 
Danmarks Kordegneforening 
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund 
DJØF Fællesklubben Miljøministeriet 
Erhvervsskolelederne i Danmark   
FOA 1 (København) 
FOA Vendsyssel  
FOA Esbjerg 
FOA Århus  
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 
Foreningen af Folketingsbetjente 
Foreningen af Musikere i Forsvaret  
Kirkekultur.nu (tidl. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark)  
Foreningen af Tjm. ved Slotte og Ministerialbygninger  
FPU - Flyvebranchens Personale Union 
Fængselsforbundet 
HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening  
Hoffunktionærforeningen 
Kort- & Landmålingsteknikernes Forening 
Kriminalforsorgsforeningen 
LFS 
Maskinmestrenes Forening  
Organistforeningen   
Søfartens Ledere  
TAT - Foreningen af tekniske & administrative Tjenestemænd 
Teknisk Landsforbund  
Tjenestemandsforeningen ved Seruminstituttet 
Trafikforbundet 
Uddannelsesforbundet (før DTL) 
Viften - Ansatte i Folketinget under CO10 
VSL/Tjenestemandssektion (tidl. Ministerialbetjentforeningen)