Samarbejdspartnere

Faglige organisationer

Photo: Sammenhold

For at blive forsikret hos os, skal du være medlem af én af de faglige organisationer på listen herunder eller barn af et medlem, som er kunde.

Oversigt

DSB & Privatbaner

Dansk Jernbaneforbund 
HK Trafik & Jernbane (DSB/Banedanmark/Lufthavnen) 
Fællesorganisationen Jernbanedrift
Aarhus Letbane

Post og Tele 

3F Post 
HK Post og Kommunikation 
Dansk Metal Tele Øst
Dansk Metal Tele Vest
Dansk Metal Teleklub Fyn
Lederforeningen i TDC (LTD ) 
Postpensionisternes Landsforening

Kommuner 

HK Kommunal (Københavnerbestyrelsen) 
Københavns Kommunes Embedsmandsforening
Frederiksberg Kommunalforening 
Gentofte Kommunalforening 
DJØF-klubben i KBH. Kommune 
HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler 
HK Klubben Rudersdal kommune

Øvrige organisationer

Brancheklubben for offentligt ansatte / Dansk Metal Århus 
CO Søfart (Centralorganisationen Søfart) 
CS (Centralforeningen for Stampersonel, også tidl. Søværnets Konstabelforening) 
Dansk Formands Forening 
Dansk Organist og Kantorsamfund 
Dansk Told & Skatteforbund 
Danmarks Kirketjenerforening 
Danmarks Kordegneforening 
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund 
DJØF Fællesklubben Miljøministeriet 
Erhvervsskolelederne 
FOA 1 (København) 
FOA Vendsyssel  
FOA Esbjerg 
FOA Århus  
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 
Foreningen af Folketingsbetjente 
Foreningen af Musikere i Forsvaret  
Kirkekultur.nu (tidl. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark)  
Foreningen af Tjm. ved Slotte og Ministerialbygninger  
FPU - Flyvebranchens Personale Union 
Fængselsforbundet
 
HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening  
Hoffunktionærforeningen 
Kort- & Landmålingsteknikernes Forening 
Kriminalforsorgsforeningen 
Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) 
Maskinmestrenes Forening  
Organistforeningen   
Ledere Søfart  
TAT - Foreningen af tekniske & administrative Tjenestemænd 
Teknisk Landsforbund  
Tjenestemandsforeningen ved Seruminstituttet 
Trafikforbundet 
Uddannelsesforbundet (før DTL) 
Viften - Ansatte i Folketinget under CO10 
VSL/Tjenestemandssektion (tidl. Ministerialbetjentforeningen)