Forsikring

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen er din sikkerhed, når du køber nyt hus. Viser der sig skjulte skader – eller mangler, der kan føre til skader – dækker din ejerskifteforsikring reparationerne, så dit hus bevarer sin værdi.

Ejerskifteforsikring

Tre gode grunde til at vælge ejerskifteforsikringen

Slip for økonomiske overraskelser
Dit hus repræsenterer en stor værdi. Med ejerskifteforsikringen kan du bevare husets værdi, og du sikrer dig imod uventede udgifter til reparation af skjulte skader.
Dækker ulovlige el- og vvs-installationer
Er husets el- eller vvs-installationer ikke udført efter lovens krav, kan du med ejerskifteforsikringen få dækket udgifterne til at få installationerne udbedret og lovliggjort.
Du er sikret en bolig ved reparationer
Betyder reparationen af skjulte skader, at du ikke kan bo i dit hus undervejs, betaler vi for, at du kan blive genhuset i op til 12 måneder – til mindst muligt besvær for dig.

Dækningsbeskrivelser

Skader og fysiske forhold

Ejerskifteforsikringen dækker udbedring af aktuelle skader og fysiske forhold ved bygningerne, der giver risiko for skader.

Teknisk bistand

Tryg betaler efter forudgående aftale rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og afdækning af et dækningsberettiget forhold.

Vvs-installationer

Har vvs-installationerne manglende eller væsentligt nedsat funktion, eller er de udført ulovligt, dækker forsikringen reparationer og lovliggørelse af installationerne. Forsikringen dækker vvs-installationer i og under de forsikrede bygninger til ydersiden af bygningens fundament.

El-installationer

Har el-installationerne manglende eller nedsat funktion, eller er de ulovligt udført, dækker forsikringen reparationer og lovliggørelse af installationerne. Forsikringen dækker el-installationer i og på de forsikrede bygninger.

Forøgede byggeudgifter

Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter i forbindelse med udbedring af et dækningsberettiget forhold, når udbedringen nødvendiggør en væsentlig forandring af bygningen eller bygningsdelen, der skyldes krav i henhold til byggelovgivningen, bygningsreglementet eller stærkstrømsbekendtgørelsen. Erstatning for forøgede byggeudgifter kan i alt udgøre indtil 20 procent af den beskadigede bygnings nyværdi, dog er der angivet en max værdi.

Genhusning

Hvis ejendommen bliver ubeboelig i forbindelse med udbedringen af et dækningsberettiget forhold, betaler Tryg efter forudgående aftale rimelige og dokumenterede udgifter i forbindelse med genhusning. Udgifterne betales i højst 12 måneder regnet fra anmeldelsestidspunktet.

Ejerskifteforsikringen udbydes af Tryg

Køb eller få uddybende rådgivning om denne forsikring hos:
Trygs Ejerskifteteam på 44 20 45 50.