Det med småt

Betalingsvilkår

Foto: Info om betaling

Har du spørgsmål til en konkret betaling, så kan du måske finde svar nederst på siden i "Ofte stillede spørgsmål om betaling" her.

Sådan betaler du for dine forsikringer

Du kan betale dine forsikringer hel-, halv- eller kvartårligt i en samlet opkrævning via Betalingsservice. De faste betalinger ligger d. 01/01, 01/04, 01/07 og 01/10.

For medlemmer af nogle bestemte faglige organisationer sker betalingen ved et månedligt løntræk. Løntræk betyder, at betalingen trækkes direkte af forsikringstagerens løn eller pension. Betalingsformen er obligatorisk for medlemmer af de faglige organisationer, der har en aftale med os om løntræk.

Ud over prisen på dine forsikringer (præmien) opkræves der en skadeforsikringsafgift til staten på 1,1% af forsikringernes pris, dog med undtagelse af motoransvarsforsikring. Afgiften skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Ved for sen betaling skal du betale et rykkergebyr på 100 kr. Du vil i første omgang modtage brev om manglende betaling og derefter et indbetalingskort (girokort).

Generelt set betaler du ingen gebyrer for opkrævning og opsigelse. Dog opkræver vi/Tryg 804 kr. (2018), hvis Tryg Årsrejseforsikring opsiges inden for det første forsikringsår.

Betaler og oplysning om alle personer

Alle husstandens forsikringer betales, som udgangspunkt, på samme måde og af samme person (lønkontor, pensionskontor eller bankkonto via Betalingsservice). Dog er der mulighed for at fravige dette. Fx kan børn, der bor hjemme, godt betale for egne forsikringer.

Alle personer i samme husstand skal være registret hos os under kundens husstand, og hver persons cpr-nr. skal være oplyst og registreret.

Årsagen er, at vi, for at sikre en retfærdig pris, tager udgangspunkt i husstandens normale risiko, når vi beregner prisen på forsikringen. Risikoen afhænger bl.a. af, hvor mange personer, der bor i husstanden, og af de voksnes alder. Det gælder især ved indbo-, hus- og årsrejseforsikring, og det sikrer, at alle de registrerede personer er omfattet af forsikringen og kan betjenes bedst muligt ved fremtidige ændringer i deres adresse.

Samtidig betyder det, at vi kan holde omkostninger til sagsbehandling og opkrævning - og dermed også prisen på forsikringerne - nede, når vi kun behøver sende én opkrævning. Som betaler kan du ikke betale månedligt direkte til TJM Forsikring, men i din bank kan du oprette en månedlig overførsel til den konto, der knyttes til BS-aftalen, og øvrige forsikrede kan nemt overføre terminsbetaling til dig, hvis du står for BS-aftalen med os.

Ofte stillede spørgsmål om betaling

Hvis du ændrer i din forsikring, så den bliver dyrere, vil stigningen blive opkrævet via Betalingsservice efter løbende måned plus en måned til den 1. i måneden derefter (uafhængigt af hovedforfald).
Hvis du betaler via løntræk, vil din opkrævning først blive rettet ca. 2 mdr. efter ændringen, fordi vi både skal opdatere vores egne systemer og derefter give dit lønsted besked. Så afhængigt af, hvornår vi laver ændringen, og lønstedet udskriver lønsedler, kan det tage op til 2 mdr.

En ophørt forsikring kan fremgå af din Betalingsservice i op til 4-6 uger. Du skal ikke afvise betalingen, hvis opkrævningen stadig indeholder den afsluttede forsikring. Vi betaler det beløb, der er betalt for meget, tilbage på din NemKonto, så snart vi har modtaget pengene.

Hvis du afviser din betaling, bliver de øvrige forsikringer betalt for sent - og så pålægges du et gebyr på 100 kr. pr. måned og kan risikere at stå uden dækning af en skade.

Når vi skal sende penge retur til en forsikringstager, foregår det via NemKonto. NemKonto er den bankkonto, du har opgivet til det offentlige, fx til brug ved tilbagebetaling af overskydende skat. Du skal selv aktivt vælge, hvilken konto du vil benytte som NemKonto. Kontakt din bank, hvis du er i tvivl om, hvilken konto, der er valgt.

Betaler du via løntræk og skal have penge retur i forbindelse med en ændring i dine forsikringer, opkræver vi bare dét mindre i løntrækket. Det kan dog tage op til 2 mdr., før du oplever en forskel i løntrækket.

Skal du have udbetalt penge i forbindelse med en skadeserstatning, skal du oplyse os om hvilken bankkonto, pengene skal sættes ind på. Erstatningsudbetalinger fra indboforsikringen kan tillige ske via Scalepoint.

Har du spørgsmål til dine betalinger, både via Betalingsservice og løntræk,
er du velkommen til at kontakte kundeservice på e-mail tjm@tryg.dk (angiv emne: Betaling) eller på 70 33 28 28.